Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej sportsmd.pl.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Konrad Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sports Media Development Konrad Bąk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Świlcza 770, 36-072 Świlcza, NIP 5170432014, REGON 523990532, adres poczty elektronicznej: sportsmediadevelopment@gmail.com

Rodzaje Danych Osobowych i Sposób ich Pozyskiwania

Przez stronę sportsmd.pl mogą być zbierane następujące dane osobowe:

Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkowników poprzez formularze kontaktowe lub rejestracyjne, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej, takie jak adres IP, dane o przeglądarce internetowej, czasie korzystania ze strony itp., za pomocą plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę sportsmd.pl.

Obsługi zapytań i kontaktów przesłanych przez formularze.

Prowadzenia działań marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

Wyrażonej zgody użytkownika.

Konieczności przetwarzania do wykonania umowy.

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Konieczności przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Udostępnianie Danych Osobowych Innym Podmiotom

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w granicach prawa.

Pliki Cookies

Strona sportsmd.pl korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie sportsmd.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2024 r.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide